GÜNGÖRNAME

UDDÜ

Ahmet Güngör - Özgeçmiş - Türkçe PDF Yazdır e-Posta

Doç. Dr. AHMET GÜNGÖR

1967 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sungurlu'da tamamladı. 1990 yılında Gazi Üniversitesine bağlı Gazi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1991-1992 yılında askerlik yükümlülüğünü yerine getirdi. 1992 yılının Ağustos ayında Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezinde Türkçe Okutmanlığı stajı yaptı.  Stajını tamamladıktan sonra Kasım 1992'de aynı kuruma bağlı TÖMER'in Samsun Şubesinde kadrolu Türkçe okutmanı ve Türkçe Bölümü Başkanı olarak göreve başladı. 1993 yılının Nisan ayında TC Dış İşleri Bakanlığı aracılığıyla Kazakistanlı diplomatlara Türkçe öğretmek üzere Kazakistan'ın Almatı şehrinde 9 ay süreyle görev yaptı. Almatı'daki görevi esnasında Kazak Dili ve Edebiyatı üzerine araştırmalar yaptı. Görev süresi sona erdikten sonra TÖMER'deki görevine döndü. Daha sonra A.Ü. TÖMER Gaziantep Şubesine tayin edilerek Yabancı Diller Bölüm Başkanı ve Türkçe Okutmanı olarak bir yıl çalıştı.

1994 yılında A.Ü. TÖMER'in Ankara'daki Tunalı Hilmi Şubesinde Türk Lehçeleri Bölümü Başkanı olarak görevlendirildi ve A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce çıkarılan Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisinin Yazı İşleri Müdürü olarak  görev yaptı. Ayrıca A.Ü.TÖMER bünyesinde kurulan Bilimsel Araştırma Kurulu (BİLAK) Başkanlığını yürüttü. Türk Dünyasının önde gelen dilci ve edebiyatçılarının makalelerinin yayımlanmasında: Kazakların ünlü şairi, Abay, Türkmenlerin ünlü şairi Mahtumkulu, Azerbaycan'ın ünlü şairi Bahtiyar Vahapzâde ve Ali Şir Nevâî gibi Türk Dünyasının dil ve edebiyat ustaları adına özel sayıların çıkarılmasında katkıları oldu.

Ahmet Güngör, Bilimsel çalışmalarını Türkiye Türkçesi'nin öğretimi, Kazakça ve Kırgızca üzerine yoğunlaştırmıştır. Kırgız Milli Devlet Üniversitesinde Kırgız Dilbilimi alanında Yüksek Lisansını (2003), H. Karasayev Bişkek Sosyal Bilimler üniversitesi, Türkoloji Ana Bilim Dalında ‘Kırgızca ve Türkçe'de Hastalık Adlarıyla İlgili Örtmece (Euphemism) Sözler' (2006) adlı doktora tezini tamamlamıştır. Kırgızca, Kazakça ve Türkçe karşılaştırmalı olarak deyim çalışmalarına devam etmektedir.

1998-2004 yılları arasında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Modern Diller Yüksek Okulu, Türkçe Hazırlık Sınıfları Koordinatörü olarak görev yaptı. 2004-2005 Öğretim yılından itibaren Modern Diller Yüksek Okulunda ‘Dilbilime Giriş', ‘Kırgızca'dan Tükçe'ye Sözlü Çeviri Uygulamaları' ve ‘Kırgızca'dan Türkçe'ye Anında Çeviri Uygulamaları' derslerini vermektedir.

Ahmet Güngör, 15. 10. 2012 tarihinden beri Giresun Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

1. Kişisel Bilgiler

Adı :AHMET

Soyadı: :GÜNGÖR

Doğum Yeri :Alaca/ÇORUM

Doğum Tarihi:05.06.1967

Halen Çalışmakta Olduğu Kurum: Giresun Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

E-mail              : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

2. Eğitim

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Türkoloji Ana Bilim Dalı

Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans

Kırgız Filolojisi ve Dilbilim

Kırgız Milli Devlet Üniversitesi

2003

Lisans

Arap Dili Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

1990

3. Tezler

3.1. Yüksek Lisans Tezi: Kırgızca ve Türkçe'de ‘Baş' ve ‘Baş'a Bağlı Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin Karşılaştırılması (Kırgızca)

3.2. Doktora Tezi: Kırgızca ve Türkçe'de Hastalık Adlarıyla İlgili Örtmece (Euphemism) Sözler (Kırgızca)

4.1. Telifler

4.1.1. Türkiye'deki Dergilerde Yayımlanan Makaleler

•4.1.1.1. Abay'da İz Bırakanlar (Muhittin Gümüş'le), Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı:2 Ağustos 1995

•4.1.1.2. Kırgız Şairi Alıkul Osmonov, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Sayı:5 Şubat 1996

•4.1.1.3. Türk Tilinin Alfaviti Jane Buwın Ündestigi, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Haziran 1996

•4.1.1.4. Jambıl Jabaev'in Destan Sanatı, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ağustos 1996

•4.1.1.5. Kırgızca Birkaç Deyim Üzerine, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat 1998

•4.1.1.6. Kırgız Masallarından Seçmeler, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Aralık 1998

•4.1.2. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

•4.1.2.1.Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Deyimlerle İlgili Temel Meseleler, (Vücut Organlarıyla İlgili Deyimler Çerçevesinde), Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, 2002

•4.1.2.1 Kırgız Cana Türk Tilderinde ‘Baş' Sözüne cana Anatomiyalık Atoolorgo Baylanıştuu Frazeologizmder, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8, 2003

•4.1.2.3.Tergöönün caraluu sebep-öbölgölörü cana semantikalık toptoru, Isık Köl (Karakol) Üniversitesi, Bişkek, 2005

•4.1.2.4.Türk cana Kırgız tilderindegi çeçek oorusuna baylanıştuu tergöölör (evfemizmder), Yusuf Balasagun, Kırgız Milli Devlet Üniversitesi, carçısı, seriya, 1. vıpusk, 3, Bişkek, 2005

•4.1.2.5.Kırgız cana türk tilderindegi adam attarına baylanıştuu tergöölör, Yusuf Balasagun, Kırgız Milli Devlet Üniversitesi, carçısı, filologiya, Til taanuu 3, Bişkek, 2006

•4.1.2.6.Köz oorusuna baylanıştuu tergöölör, Kırgız tili cana adabiyatı, Vıpusk 9, BGU, Bişkek, 2006

•4.1.2.7.Tabu- Örtmece (Euphemism) Söz Üzerine, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, 2006

4.1.3.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayımlanan Bildiriler

4.1.3.1 Kırgızistan İlkokullarındaki Ana Dili Ders Kitaplarının İncelenmesi, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye'de Ana Dili Eğitimi Sempozyumu, A.Ü. TÖMER, 19-20 Aralık 1996

4.1.3.2. Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Vücut Organlarıyla İlgili Deyimlerin Karşılaştırılması (Kasım Tınıstanov adına düzenlenen konferansta bildiri -Kırgızca- olarak sunulmuştur.) Kırgız Milli Devlet Üniversitesi, 11.9. 2001

4.1.3.3.Kırgız Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Hastalıkla ilgili Yasak (Tabu) Sözler, (Cusup Abdırahmanov adına düzenlenen konferansta -Kırgızca- olarak sunulmuştur. Kırgız-Kuveyt Üniversitesi 25.12. 2001

4.1.3.4. Kırgızca-Türkçe Hastalıkla İlgili Tabu- Örtmece (Euphemism) Sözler, (Çıban Hastalığı Çerçevesinde, Prof.Dr. Beyşebay Usubaliyev'le Ortak Bildiri) İ. Arabayev Atındagı Kırgız Mamlekettiik Pedagogikalık Universiteti, Kırgız Mamlekettüülügünün 2200 Cıldıgına Karata, ‘Til tagdırı, el tagdırı, El aralık ilimiy konferantsiya, 20-21 fevral, 2003

4.1.3.5. Canıbardardın attarına baylanıştuu tergöö sözdör, V. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasının Geleceği, Kommersiyalık Enstitüsü, Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 10-13 Haziran 2007, Celalabat, Kırgızistan

4.1.3.6. Lehçelerarası Çeviride Örtmece (Euphemism) Sözler, (Kırgızca-Türkçe Bağlamında) 8. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, (14-16 Mayıs, 2008), İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

4.2. Bilimsel Makale Çevirileri

4.2.1. Kazakistan'da Manas Destanı Araştırmaları, (Kazakça'dan Türkçe'ye) Prof. Dr. Kunapiya Alpısbayev, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi. Ekim 1995

4.2.2. Ekimin Kızıl Gülleri, (Kırgızca'dan Türkçe'ye) Prof.Dr. Abdıganı Erkebayev, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat 1998

4.2.3. Türk Dillerinde Terimlerin Ortak Kullanılmasının Temel Prensipleri, (Kazakça'dan Türkçe'ye) Prof. Dr. Ömirzak Aytbayulu, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat1998

4.2.4. Türk Lehçelerinde Fiillere Gelen Süreklilik Ekleri Sayısının Kısa Bir Süre İçerisinde Azalmasının Nedenleri ve Kullanım Alanlarının Daralması, (Rusça'dan Türkçe'ye Recepmuhammet Geldiyev'le) Prof.Dr. A. Serebrennikov, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ağustos 1998

4.2.5. Kırgız Terminolojisinin Günümüzdeki Gelişim Süreci, (Kırgızca'dan Türkçe'ye) Prof.Dr. Çetin Cumagulov, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Ağustos 1998

4.2.6 "Acar," (Povest: Uzun Hikaye, Kırgızca'dan Türkçe'ye) Kasımalı Bayalinov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Süreli Yayınlar Dizisi I, 2001

4.3.Yayımlanmış Kitapları

4.3.1. Jambıl (Doç.Dr. Zeyneş İsmail'le) Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Yayınları, Ankara,

1995

4.3.2. Abay Yolu - I-II Cilt (Doç.Dr. Zeyneş İsmail'le) Bilig yayınları, 1997.(Çeviri)

4.3.3. Hikayeler (Doç.Dr. Zeyneş İsmail'le), Muhtar Awezov, Bilig Yayınları 1997, (Çeviri)

4.3.4. Makaleler (Doç.Dr. Zeyneş İsmail'le), Muhtar Awezov, Bilig Yayınları 1997 (Çeviri)

4.3.5. Muhtar Awezov Hakkında Makaleler (Doç.Dr. Zeyneş İsmail'le) Bilig Yayınları 1997 (Çeviri)

4.3.6. Cengiz Aytmatov'un Dünyası, Prof.Dr. Abdıldacan Akmataliyev (Atatürk Kültür ve Tarih Kurumu) 1999 (Çeviri)

4.3.7. Türkçe Açıklamalı Kırgız Atasözleri, (Asel Cailova Güngör'le), Engin Yayınevi, Ankara, 1998

4.4. Röportajlar

4.4.1. Prof. Dr. Adussamet Argınbayev'le Kazak Diyasporası Üzerine Söyleşi, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat 1997

4.4.2. Prof.Dr. Abdıldacan Akmataliyev'le Söyleşi, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Aralık 1998

4.4.3. Kırgız Yazarı Tölögön Kasımbekov'la Kırgız Edebiyatı Hakkında Söyleşi, Türk

Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat 1998

4.5. Almış Olduğu Ödüller:

4.5.1. Mahdumkulu Araştırmaları Ödülü 30.06.1997 (Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi Mahdumkulu Özel sayısına katkılarından dolayı Mahdumkulu Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ödüle layık görülmüştür.)

5. Yürütmüş Olduğu Lisans Tezleri

5.1. Kırgız Yazar Beyşebay Usubaliyev'in ‘Tütün' Adlı Hikayesinin Kırgızca'dan Türkçe'ye Çevirisi, Gülay Osmonova (2005)

5.2. Kırgız Yazar Öskön Danikeyev'in ‘Kızdın Sırı' adlı hikayesinin Kırgızca'dan Türkçe'ye Çevirisi, Edisa Aydarbekova (2005)

5.3.Kırgız Yazar Sultan Rayev'in ‘Kün Karmagan Bala' Adlı Hikayesinin Kırgızca'dan Türkçe'ye Çevirisi, Burulsun Kaldiyeva, (2005)

5.4. Kırgız Yazar Mırza Gaparov'un ‘Kızıl Bede' Adlı Hikayesinin Kırgızca'dan Türkçe'ye Çevirisi, Kenceke Karagulaova, (2005)

5.5.'Kırgızca (Omonim) Eşadlılar Sözlüğü'nün Türkiye Türkçesine Çevirisi, Emilbek Cusupov, (2006)

5.6. Aman Saspayev'in Kısa Hikayelerinin (Kaynana, Boşanma, Çarşaf, Mezarlığa Giden Yolda) Kırgızca'dan Türkçe'ye Çevirisi, Taalaygül Kencebayeva, (2006)

5.7. ‘Türkçö-Kırgızça Koş Sözdör (Türkçe İkilemeler) Sözlüğü'nün Kırgızca'ya Çevirisi, Cıldız Mamırova, (2007)

5.8. Hüseyin Karasayev'in ‘Nakıl Sözdör' Adlı Kitabının Kırgızca'dan Türkçe'ye Çevirisi, Akmatalı Mambetaliyev, (1-191. sayfa arası, 2007)

5.9.Haldun Taner'in ‘Keşanlı Ali Destanı' Adlı Tiyatro Oyununun Türkçe'den Kırgızca'ya Çevirisi, Atırgül Kencekulova, (2007)

5.10. Ömer Seyfettin'in Hikayelerinin (Kaşağı, Forsa, Topuz, Kurumuş Ağaçlar, Diyet, Pembe İncili Kaftan) Türkçe'den Kırgızca'ya Çevirisi, Nadira Ablasova (2007)

5.11.'Kurtlar Vadisi Irak Senaryosu'nun Türkçe'den Kırgızca'ya Çevirisi, Asel İmankulova (2008)

5.12. Türkçe Atasözlerinin Kırgızca'ya Çevirisi, Kasiyet Baytölöyeva (2008)

5.13. Selvi Boylum Al Yazmalım Adlı Türk Filminin Türkçe'den Kırgızca'ya Çevirisi, Cazgül Rıspayeva (2008), (Devam ediyor)

5.14. Boz Salkın Adlı Kırgız Filminin Kırgızca'dan Türkçe'ye Çevirisi, Gülcar Akmataliyeva (2008), (Devam ediyor)

6. Verilen Lisans Dersleri

Sıra

No

Dersin Adı

Verildiği Kurum

Verildiği Bölüm

Verildiği Yıl

1.

Yabancılara Türkçe Dersi

A.Ü. TÖMER Samsun Şub.

Türkçe Bölümü

Ekim 1992/ Mart 1993

2.

Kazak Diplomatlara Türkçe Dersi

T.C. Kazakistan Almatı Elçiliği

Alem Dilleri Üniversitesi

Nisan 1993/ Ağustos 1993

3.

Yabancılara Türkçe Dersi

A.Ü. TÖMER Gaziantep Şub.

Türkçe Bölümü

Eylül 1993 /Temmuz 1994

4.

Yabancılara Türkçe Dersi

A.Ü.TÖMER Tunalı Hilmi Şub.

Türkçe Bölümü

Temmuz1994/ Ekim 1998

5.

Yabancılara Türkçe Dersi

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Türkçe Koordinatörlüğü

Kasım 1998/ 2003

6.

Dilbilimine Giriş

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2003/ 2004 Güz Bahar

7

Anlambilim

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2004/2005 Güz Bahar

8

Kırgızca-Türkçe Metin Çevirileri

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2004/2007 Güz Bahar

9

Kırgızca-Türkçe Sözlü Anlatım

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2004/2007 Güz Bahar

10

Kırgızca-Türkçe Anında Çeviri Uygulamaları

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2004/2007 Güz Bahar

11

Çeviriye Giriş

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2006/2007 Güz Bahar

 

Görsel ve İşitsel Araçlardan Çeviri

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Mütercim-Terc. Bölümü

2006/2007 Güz Bahar

7.Çalışma Hayatına İlişkin Bilgiler

7.1. Ağustos 1992 tarihinde A.Ü. TÖMER'de Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda staja başladım.

7.2. Ekim 1992 tarihinde A.Ü TÖMER Samsun Şubesine Türkçe Bölüm başkanı olarak atandım.

7.3. Nisan 1993 tarihinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla (Kazakistan'ın Almatı şehrinde) Kazak diplomatlara Türkçe öğretmek üzere görevlendirildim.

7.4. Eylül 1993 tarihinde yurt dışı görevimi tamamladıktan sonra A.Ü. TÖMER Gaziantep şehrine Türkçe okutmanı olarak görevlendirildim.

7.5. Temmuz 1994'te A.Ü. TÖMER Türk Lehçeleri Bölüm Başkanı ve kurumun yayımlamış olduğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisine Yazı İşleri Müdürü olarak görevlendirildim.

7.6. Kasım 1998'de kendi isteğimle A.Ü. TÖMER'den ayrılarak Kırgızistan-Manas Üniversitesinde göreve başladım.

7.7. 2003 yılına kadar Hazırlık Sınıfları, Türkiye Türkçesi Koordinatörlüğü görevini yürüttüm.

7.8. 2003 yılından itibaren Mütercim- Tercümanlık Bölümünde Kırgızca-Türkçe çeviri ve dilbilim dersleri vermekteyim.

8. Bildiği Lehçe ve Diller

DİL/LEHÇE

DÜZEY

Kırgızca

Çok iyi

Kazakça

Çok iyi

Tatarca

İyi

Özbekçe

İyi

Arapça

İyi

İngilizce

Orta (Sözlük yardımıyla çeviri yapacak düzeyde)

Rusça

Orta (Sözlük yardımıyla çeviri yapacak düzeyde)

9. Bilimsel Araştırma ve Projeleri

9.1. Kazak Edebiyatından Seçme Hikayeler (Çalışmalar devam ediyor)

9.2. Kırgız Edebiyatından Seçme Hikayeler (Çalışmalar devam ediyor)

9.3. Kırgız Tiyatrosu Piyeslerinden Seçmeler (Çalışmalar devam ediyor)

9.4. Kırgızlarda Kartalla Avcılık Geleneği (Çalışmalar devam ediyor)

9.5. Türkçe Açıklamalı Kırgızca Deyimler (Bitme aşamasında)

9.6. Kırgızca'dan Türkçe'ye Metin Çevirileri (Bitme Aşamasında)

9.7. Yabancılara Türk Lehçeleri Öğretimi (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız  Türkçesi, Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi, Türkmen Türkçesi)

Not: Sözkonusu bu projede önce temel, orta ve ileri düzey konulara yönelik film çekimleri yapılacaktır. Filmde geçen olaylar ve konu bütünlüğü bütün lehçelerde ortak olacaktır. Filmin senaryo yazımı bitme aşamasındadır.

 
Türkçe Öğretimi

İSTATİSTİKLER

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün153
mod_vvisit_counterDün356
mod_vvisit_counterBu Hafta927
mod_vvisit_counterGeçen Hafta3317
mod_vvisit_counterBu Ay3394
mod_vvisit_counterGeçen Ay11643
mod_vvisit_counterToplam504072

IP Numaranız: 35.175.121.230
home search